Kategoriarkiv: På gång i Malungsfors

EXTRA Föreningsstämma

EXTRA Föreningsstämma för BOA i Malungsfors Ekonomisk Förening
Måndag 1 oktober kl 19.00, Bystugan Västra Fors
På dagordningen bl.a:
• Antagande av nya stadgar. Förslag till nya stadgar finns i butiken
• Delårsbokslut.
• Fråga om Boa ska vara kvar som Tempo butik. Representant från Axfood kommer.
• Redovisning av enkäten. Lottdragning av priser.
Välkomna!
Styrelsen/Erik Lenne