Forsmålet

Forsmålet är föreningen för dig som bor i och eller verkar för bygden. Föreningens syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förverkliga lokala idéer och ta egna initiativ. Syftet är även att stärka den lokala nivåns inflytande över den egna bygdens utveckling i samverkan med övriga organisationer i bygden. Målet med verksamheten är en attraktiv bygd som ger arbetsmöjligheter, inflyttningar, god service, god miljö och rik kultur.

Forsmålets styrelse består av en ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och två suppleanter. Styrelsemöten hålls löpande under året. Ibland ordnas öppna möten vilka annonseras i Forsbladet. Kom gärna och gör din röst hörd!

Skulle du vilja vara med och verka för bygden genom att sitta i styrelsen? Kontakta Forsmålet på kontakt@malungsfors.se.

Återkommande aktiviteter

Loppisrunda
Midsommarfirande
Malungsforsdagen
Bondens marknad
Julmarknad
Julgransplundring